ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Αν το προϊόν που λάβατε έχει φθορές ή είναι διαφορετικό από αυτό που είχατε παραγγείλει, γίνεται αντικατάστασή του και τα μεταφορικά επιβαρύνουν το ARTonomous.

 

Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.

H επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος.

Αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων Συναλλαγών.

Αρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Επιστροφή λόγω παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος

Ο αγοραστής οφείλει με την παραλαβή του προϊόντος να το εξετάσει για τυχόν ελαττώματα.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό ή έχει γίνει λάθος αποστολή από το artonomous.gr τότε ο αγοραστής οφείλει εντός τριών εργασίμων από την παραλαβή ημερών επικοινωνήσει με το ARTonomous και μας ενημερώσει για το ελάττωμα ή το λάθος, όπως επίσης και για το εάν επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας ή την αποστολή του ίδιου ή άλλου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει ολόκληρο το προϊόν και την συσκευασία του στο artonomous.gr με έξοδα του artonomous.gr. Η δε επιστροφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σημειώνεται ότι ο χρήστης/αγοραστής, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα, έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Για να ασκήσει το σχετικό του δικαίωμα, ο χρήστης/ αγοραστής θα πρέπει μέσα στην ως άνω προθεσμία από την ολοκλήρωση της αγοράς να αποστείλει λεπτομερές email στο info@artonomous.gr πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

Παράλληλα, μέσα στην ως άνω προθεσμία θα πρέπει με έξοδα του αγοραστή/χρήστη τα επιστραφεί στις εγκαταστάσεις του artonomous.gr το προϊόν. Ως ημερομηνία επιστροφής νοείται η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος από τον χρήστη/αγοραστή στην μεταφορική εταιρεία/εταιρεία ταχυμεταφορών που θα αναλάβει να μας το επιστρέψει. Σε άλλες περιπτώσεις νοείται η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στις εγκαταστάσεις μας.

Αυτονόητο είναι ότι για να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί από αυτό τυχόν σημάνσεις της εταιρείας μας ή τρίτων («καρτελάκια», σήμανση κατασκευαστή, αυτοκόλλητα κ.λ.π.) και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και εντός της αρχικής του συσκευασίας. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και το artonomous.gr δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση επιστροφής απέναντι στον αγοραστή.