ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επικοινωνία πελατών

  • τηλεφωνικά στο (+30) 2315 518333 για κλήσεις από σταθερό & κινητό τηλέφωνο
  • μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (info@artonomous.gr) ή με το Τμήμα Παραγγελιών (order@artonomous.gr).
  • δια ζώσης στο φυσικό μας κατάστημα (Παπαμάρκου 45, Πλ. Άθωνος, 54 623, Θεσσαλονίκη)

Ώρες λειτουργίας:

Μπορείτε να μας καλέσετε καθημερινές από τις 10:00 έως τις 19:00 και Σάββατα από τις 10:00 έως τις 17:00. Εάν επιλέξετε να μας αποστείλετε e-mail, θα λάβετε την απάντηση σας μέσα σε 24 ώρες.

Καλώς ήρθατε στο artonomous.gr. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών μας για λόγους συντομίας από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Χρήστης». Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

 

Αυτονόητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των χρηστών/πελατών και εγγεγραμμένων μελών του artonomous.gr στις υπηρεσίες που προσφέρει είναι η αποδοχή των εδώ προσδιοριζόμενων όρων χρήσης, και η πιστή τήρηση αυτών.

 

Ρητά συμφωνείται ότι το artonomous.gr διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα του αποκλεισμού χρήστη ή ακόμη και της οριστικής διαγραφής του εάν αυτός παραβεί οποιονδήποτε από τους κατωτέρω ουσιώδεις όρους.

 

Το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και όλες τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών/πωλητών και χρηστών/αγοραστών καθορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

 

Περιεχόμενο

Το ARTonomous διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας artonomous.gr (στο εξής: «η Ιστοσελίδα») ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: «ο Πελάτης»). Το ARTonomous δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

 

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (Links)

 

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από το ARTonomous δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, το ARTonomous δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι Χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

 

Δηλώσεις πελάτη

 

Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια όλων των προσωπικών πληροφοριών που παρέχει κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε πιθανή ζημία του ARTonomous από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Το ARTonomous ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

 

Λανθασμένη τιμή ή χαρακτηριστικά προϊόντος

 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

 

Καταχώρηση παραγγελίας και διαθεσιμότητα προϊόντων

 

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.

 

Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το www.artonomous.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

 

Το ARTonomous αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.artonomous.gr, εκτός ρητών εξαιρέσεων.

 

Το περιεχόμενο του www.artonomous.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.artonomous.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.artonomous.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ARTonomous.

 

Συνδέσεις (links) προς άλλες Ιστοσελίδες (site) που θα βρείτε στο www.artonomous.gr είναι τελείως ανεξάρτητα. Το ARTonomous δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (link) σε άλλες Ιστοσελίδες (site) και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Το ARTonomous αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα, τυχαία ή κατά συνέπεια, λόγω της χρήσης του www.artonomous.gr, συμπεριλαμβανομένης, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.artonomous.gr. Το www.artonomous.gr περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Το ARTonomous αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο www.artonomous.gr.

 

Υποχρεώσεις Χρήστη

Όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του ιστοτόπου http://artonomous.gr αποδέχονται ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για δημοσίευση, αποστολή, διαμοιρασμό με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο:

α) είναι απειλητικό, παράνομο, προσβλητικό, βλαβερό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, λιβελογραφικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο

β) αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου τρίτου, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δείχνει εμπάθεια

γ) δύναται να προκαλέσει βλάβες σε οποιονδήποτε ανήλικο με κάποιο τρόπο

δ) δεν δικαιούται να μεταφερθεί ή μεταδοθεί σύμφωνα με τους νόμους ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις

ε) παραβιάζει κάποια ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

στ) περιέχει ιούς λογισμικού ή κώδικες, προγράμματα ή αρχεία που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστών

ζ) αποσκοπεί στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε χρήστη.

Κάθε μορφή περιεχομένου τέτοιου είδους παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 

Κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστοτόπου http://artonomous.gr από κάποιον χρήστη είναι πιθανό να συλλεγούν προσωπικά δεδομένα (λ.χ. διευθύνσεις IP, χώρα πλοήγησης, διεύθυνση e-mail κτλ.). Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR, 2016/679), αποκλειστικά για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

 

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ωστόσο, είναι πιθανή η χρήση τους από εμάς και μόνο στην υπηρεσία Google Analytics. Το Google Analytics αποσκοπεί στην καταγραφή της επισκεψιμότητας (web traffic) του ιστοτόπου μας καθώς και στην εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων (π.χ. δημογραφικά στοιχεία).

 

Μέσω της χρήσης του site ο χρήστης δίνει αυτομάτως τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ARTonomous. Ωστόσο, έχει δικαίωμα να ανακτήσει κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97 και αρ. 15 EU 2016/679) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97 και αρ. 18 EU 2016/679). Αυτό γίνεται μέσω γραπτού ή προφορικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@artonomous.gr και στο τηλέφωνο +30 231 5518 333.

 

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η ARTonomous δεν αποθηκεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις χρηματικές συναλλαγές των χρηστών μαζί της (π.χ. αριθμούς και CVC πιστωτικών/χρεωστικών καρτών

 

Ελεγχόμενη πρόσβαση

 

Η πρόσβαση στα συστήματα (web servers) του ιστοτόπου http://artonomous.gr ελέγχεται από σύστημα firewall. Το firewall επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

 

Η ARTonomous προσφέρει ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL), μια από τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, το medicalnoc.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στο διακομιστή μας.

 

Για την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Διεύθυνση E-mail) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε.

 

Εμείς θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας ανά τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών. Να θυμάστε πως ο μόνος που έχει την απόλυτη και ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα.

 

Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ενημέρωση της εταιρείας μας. Διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της ARTonomous δεν μπορεί να εγγυηθεί την προστασία των στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

 

Απόρρητο Συναλλαγών

 

Θεωρείται αυτονόητο ότι οι συναλλαγές είναι απόρρητες. Ό,τι ισχύει στις κλασικές συναλλαγές ισχύει και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από το μέλος ή τον απλό χρήστη στο http://artonomous.gr είναι φυσικά εμπιστευτικές και η εταιρεία έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από το κατάστημα.

 

Να σημειωθεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο (π.χ. για τη ολοκλήρωση των αιτήσεών σας).

 

Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει ποτέ στοιχεία πελατών ή συναλλαγών τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εγγεγραμμένης εξουσιοδότησης από εσάς ή κάποιας απόφασης (δικαστικής ή κάποιου φορέα).

 

Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε τα στοιχεία που σας αφορούν και που υπάρχουν καταχωρημένα στα συστήματά μας. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε την επεξεργασία αυτών των στοιχείων σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη οποιουδήποτε λάθους (βλ. Προσωπικά Δεδομένα).

 

Cookies

 

Ο ιστότοπος της ARTonomous χρησιμοποιεί Cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του. Η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών, η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι μερικές από αυτές.

 

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

 

Μάθετε περισσότερα για τα Cookies στο www.cookiecentral.com.

 

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

 

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- Πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

 

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.