ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Η ιστοσελίδα https://artonomous.gr είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του καταστήματος ARTonomous. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, προϊόντα, περιγραφές, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης αυτής και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών Συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση και μεταπώληση, δημιουργία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου https://artonomous.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ARTonomous ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και η έκθεση του Περιεχομένου στις ιστοσελίδες του https://artonomous.gr να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας χρήσης του σε τρίτους.